vrijdag 1 november 2013

126 Oerdduin

Oerdduin (126)
(1982)


Hoogwater op het Oerd, de zoute kwelder. Vanaf de voet van het Oerdduin. De vaste wal met de scheve toren van Holwerd is aan de horizon te zien. 


125 Strand

Strand (125)
(1981)


Een strandgezicht in prachtig turkooizen licht. 


Dezelfde kleur kwam ik tegen op deze Iphone hoes (rond de 35€, dat wel). 

  

124 Nes, de oude Eendenkooi

De oude Eendenkooi, Nes (124)
(1981)


De oude en vervallen Eendenkooi in de Zwanewaterduinen in 1981. Herman had zo rond deze tijd, begin jaren '80 zijn eigen stijl ontwikkeld en verfijnt. Ik vond recent een groot aantal grote schilderijen terug uit de periode dat Herman in Minnertsga woonde maar de hele zomer op Ameland schilderde. Allemaal in het formaat 100 x 120cm. of 90 x 110cm. Ze zijn, tot ze hier nu te zijn, 30 jaar lang uit het zicht van Ameland geweest.


Deze "Eendenkooi, Nes" uit 1982 is in tegenstelling tot de bovenste wel op Ameland gebleven. Er volgen binnenkort nog enkele schilderijen van de oude Nesser Kooi (uit 1979 en 1980). Vreemd genoeg heb ik nog geen enkel schilderij van de Oerd Kooi gevonden. 

123 Oerd

Het Oerd (123)
(1981)


Veel van deze schilderijen in groot vierkant (110 x 90) werden destijds niet particulier verkocht en werden ingeleverd en opgeslagen bij Gemeentelijke instanties voor de BKR, als zgn. "contraprestatie". In ruil voor de financiële ondersteuning (uitkering) die kunstenaars toen kregen. 

zondag 27 oktober 2013

122 Bar Amigo Nes Ameland

Rixt van Doniastraat 3
Nes Ameland (122)
(1979)


Er kom niet zoveel schilderijen met gebouwen van Herman tegen maar dit was wel een hele leuke vondst. Het is de Rixt van Doniastraat nr.3, een Rijksmonument (1741), zoals meerdere panden in deze karakteristieke straat. Ik ben  direct na het fotograferen van het schilderij deze foto terplekke gaan maken. Het was toen, in 1979, de Bar Amigo van Gerard Kappenburg, een destijds bekend trefpunt van een inmiddels bijna verdwenen generatie Amelanders. Nu is "het Commandeurtje" met op het uithangbord "Wad'n Produkten" er gevestigd. 

En ik vond deze foto's uit 1964 toen het Rijk alle Rijksmonumenten  op Ameland inventariseerde: Rixt van Doniastraat nr. 3 en nr. 5. Nr.1 is de slijterij van de Jong (Gall en Gall). 

Ik plukte deze fijne foto met regenboog van het Internet maar weet niet wie hem heeft gemaakt. Als ik het verneem plaats ik de naam er bij.   


En vooruit daarom ook nr. 4  er tegenover er ook maar bij. Eveneens uit de 1964 inventaris. Met de achterkant van het oude Gemeentehuis waarvan het dak net voor deze zomer is vernieuwd. 

zaterdag 26 oktober 2013

121 Hollum, de Witte Reep en de Lange Duinen

Hollum (121)
Hollum en de Witte Reep  gezien vanaf de Lange duinen.
(1983)Nog een groot (100 x 120 cm.) gezicht op Hollum vanuit de Lange Duinen van achter de boerderijen van de Witte Reep. Hermans favoriete stekje. 2 seizoenen eerder was hij er ook (zie nr. 120). Herman en Mariëlle bivakeerden in deze jaren 'zomers op de Witte Reep bij de familie Hofker. De aangelegde boomwal om de boerderijen onttrekt deze 30 jaar later bijna geheel aan het zicht.


Deze schilderijen zijn na al die tijd nog steeds bij elkaar overigens en ik vond ze naar aanleiding van de aandacht en publicatie in de Leeuwarder Courant j.l. september. 

maandag 14 oktober 2013

120 Hollum, de Witte Reep en de Lange Duinen

Hollum (120)
Hollum en de Witte Reep  gezien vanaf de Lange duinen.
(1981)


Voor dit grote doek verplaatste Herman zich ten opzichte van het vorige (119) over de heide wat naar het Oosten en draaide zich om naar het Westen. Nu zie je Hollum aan de horizon, en de witte Reep boerderijen achter de stuifdijk. Het is de min of meer de tegenhanger van de vorige. Ze bleven al die jaren met een flink aantal van de schilderijen die nu volgen bij elkaar. Dit is Ameland op zijn mooist en Herman op zijn best !