dinsdag 24 september 2013

de Stand van zaken II

De stand van zaken II

Na het artikel in de Leeuwarder courant, afgelopen weekend, waren er verschillende reacties en meer dan 50 schilderijen werden gevonden, toegestuurd, toegezegd of naar verwezen d.m.v. tips en aanwijzingen. 


Heel veek dank daarvoor en: ga vooral door als U deze pagina heeft gevonden. Bel of email als U een schilderij heeft of weet wie er een heeft. Het wordt met Uw hulp een prachtboek. Ook Ierse en Friese schilderijen zijn welkom

Hierboven alvast een voorproefje, de Oerdduinen (1982) bij hoogwater, het torentje zou van Ternaard moeten zijn. Dit schilderij is 30 jaar verborgen geweest.

Van Martha uit Workum ontving ik in de ochtend een aanwijzing en samen ontdekten wij, diezelfde middag, 29 (!) van Hermans schilderijen op één lokatie: een gouden vondst. Er waren prachtschilderijen bij. Van Noord Friesland, van Ierland en 10 van Ameland allemaal uit de periode 1978-1983. Binnenkort laat ik ze allemaal zien. Volg nieuwe bijdragen in dit Blog door een email abonnement te kiezen (hiernaast, klik op "Submit"). 

 Tel.: 06.51.00.15.42
0515-426766
of email:
gerbrandcaspers@icloud.com

dinsdag 17 september 2013

de Stand van Zaken I

Stand van Zaken (I) en 

OPROEP

Tot vandaag, het verschijnen van een artikel in de Leeuwarder Courant, op 22 september, werden 94 Amelander landschaps schilderijen van de schilder Herman Buijtenhuijs (1944-2010) gevonden, gefotografeerd en door middel van dit Weblog met de Amelanders en de rest van de wereld gedeeld. Vrijwel alle werken werden tot nu toe op Ameland gevonden een klein aantal aan de wal.

Volgens eigen zeggen heeft Herman ongeveer 300-400 schilderijen van Ameland gemaakt tussen 1970 en 1996. En "daarvan hangen er ongeveer 130 op Ameland, ik heb dat allemaal precies bijgehouden".


(Herman in zijn atelier aan de Westerlaan december 1996)
Herman vernietigde zijn boekhouding en archief in Ierland we kunnen het hem dus niet meer vragen of raadplegen. Er moeten dus nog wel een paar te vinden zijn.    

Alle mensen die zo welwillend waren hun schilderij met ons te delen: heel erg bedankt. Er zitten nog een tiental toezeggingen van schilderijen "aan de wal" in de pijplijn maar vanaf nu vraag ik een ieders medewerking om nog niet gevonden en getoonde schilderijen aan mij te melden. 

Het voornemen om een boek met Herman's Ameland schilderijen te maken kan alleen een succes worden als er nog meer voorbeelden boven water komen. Er moeten er dus nog vele zijn. Van sommige jaren, dat Herman op Ameland werkzaam was werd tot nu toe maar een enkel schilderij gevonden.

Ook persoonlijke foto's (Ameland, Ierland), biografische en tentoonstellings gegevens en ook voorbeelden van Mariëlles werk zouden erg op prijs worden gesteld. Ook voorbeelden van werk van Herman buiten Ameland (Nederland Ierland) word door mij bijeengebracht.  

Binnenkort (de komende maanden) volgen een aantal pogingen om via de media (krant, tijdschriften) aandacht voor het projekt "Hermans Ameland" te vragen ten einde een nog beter overzicht van Hermans Amelandse schilderijen te verkrijgen. 

0515-426766
06-51001542
gerbrandcaspers@icloud.com

(Als U foto's stuurt: graag in de hoogste resolutie), deze twee zijn geleend van de Leeuwarder Courant, december 1996, vanwege het vertrek van Herman en Mariëlle naar Ierland een paar weken later.

   

95 de Lange Duinen

Lange Duinen (95)
(1990)


Als je het pad achter de Witte Reep afloopt kom je bij een lage stuifdijk. Tussen deze stuifdijk en het schelpenpad door de duinen bevindt zich ingeklemd "het moeras". Je kunt er maar op één manier doorheen en alleen als het een tijd droog is geweest. Je steekt dan door, over het schelpen/fietspad, naar het Finnegatpad. Maar meestal moet je daar een vorstelijk eind omlopen naar het Engelsmanduin omdat het er veel's te nat is. 

Begin jaren '80 plukten we hier, in plaats van bij het vliegveld, de cranberries met een gereedschap dat we van Piet Appelman leenden. Hij had het van een Terschellinger gekregen. "Een bak met tanden" zei Piet en hoe toepasselijk voor een tandarts. De echte, vaak oudere en besje-voor-besje plukkers bij het vliegveld, konden ons wel lynchen toen ze ons een keertje in een half uurtje en zonder te bukken emmers vol zagen oogsten en "de boel vernielden". Vandaar. Het was ook wel begrijpelijk en daarom alsnog excuses en sorry !


94 De Witte Reep

De Witte Reep (94)
(1992)


Deze 4 laatste schilderijen (de nrs. 92 t/m 95) behoren bij dezelfde eigenaar en hebben alle een groot formaat. Ik vond ze zo'n beetje als laatste in deze fase van mijn zoektocht: van begin juni tot half september 2013. Het vinden van deze "de Witte Reep" uit 1992 was een extra verrassing omdat de aankoop deze (kleinere) Witte Reep (zie nr.1) uit van 1981, de aanleiding was voor mijn zoektocht naar Hermans Ameland. Bovendien illustreren deze schilderijen mijn oprechte mening dat het voor een goede impressionistische schilder als Herman geen probleem, maar eerder een uitdaging is, dezelfde lokatie onder verschillende (weers)omstandigheden en licht vast te leggen.  


Hieronder nr. 43, 1992, de boerderijen en de "Woeste Hoogte" van de Witte Reep vanaf het Westen bezien.
En nog een (beetje recreatief bewerkte) foto van recent. Vanaf het schelpenpad ter hoogte van het Engelsmanduin ongeveer met de optische telestand erop want dan vertekent het beeld zo lekker soft en nostalgisch. En krijg je een beetje een Herman effect. 

93 Ballum vanaf de Witte Reep

Gezicht op Ballum (93)
(vanaf de Witte Reep)
(1988)


Ballum, mijn dorpje, vanuit de verte gezien, vanaf de Witte Reep en zeer waarschijnlijk vanaf het kleine ruige gebiedje (heeft het een naam ?) er tegenover langs het begin van de Pietje Miedenweg. Hieronder van min of meer dezelfde lokatie: nr.4 uit 1984, wellicht ites dichter bij, vanaf Halfweg. Daar is zo'n paadje naar de kuil voorraad van Bob Blokker. Ik weet dat Herman het kende.
Hieronder in 2013

92 Duinpad Hollum

Duinpad Hollum (92)
(1992)


Het pad door de Lange duinen van Ballum naar Hollum (of van Hollum naar Ballum zo je wilt). Herman kwam hier terug in 1994, zie voor meer plaatjes  bij nr.11 (hieronder): Leuk om te vergelijken. Wellicht zijn er nog wel meer voorbeelden te ontdekken.

Twee groot-formaat schilderijen waarvan de onderste wegens omstandigheden ter overname is. Een Buijten(huijs) kans.

91 Boerderij Kanger Hollum

Boerderij Kanger, Hollum (91)
a/d Olfert Pieter Lapstraat
(1993) 


Een "bread and butter" schilderij. Een opdracht om van een foto een inmiddels afgebroken boerderij vast te leggen. Het zal Hermans kunstenaars hart niet harder hebben laten kloppen maar er moest wel brood op de plank komen. En de eigenaar is er natuurlijk dik tevreden mee. Bedankt voor de ontvangst !

De boerderij stond, in de langsrichting zoals op de ansichtkaart, langs de Olfert Pieter Lapstraat, waar nu "de Markthal" staat aan het pleintje bij de COOP en Jeanet de Jong's "Persbureau Ameland". Het werd in twee fases afgebroken. Het zou leuk zijn oude afbeeldingen, als ze bestaan, van deze plek toe te voegen. Het jaartal van het schilderij was helaas niet met zekerheid vast te stellen.

Dit is zoals de situatie er nu is  

90 Strand Ballum

Strand Ballum (90)
(1987)


Klein maar fijn, dit strandgezicht van het strand bij Ballum. Herman schilderde de meeste strandgezichten hier, bij de strandtent van Mellema. In beide richtingen: Oost en West. Héél soms stoffeerde hij ze met een paar wandelaars in de verte. Maar hier vond hij dat niet nodig. Dit was het laatste schilderij wat ik tot nu toe (tot vorige week) vond en het kwam zo maar, op de fiets, ter sprake en moest van zolder worden gehaald. Ik heb de indruk en de hoop dat er nog vele niet zijn herontdekt. 


89 Het strand van Ballum

Het strand van Ballum (89)
(1994)


Één van de vrolijkste en zonnigste schilderijen die ik tot nu toe vond. Nou ja, de eigenaar vond mij via deze (Herman's) Website en zond me zijn schilderij toe. "Happy days and memories", van ons gezin met de kinderen, alle zomers op dit heerlijke en destijds bezongen (bad)strand: "het goud gele strand van Ameland". 

Gerard Mellema's strandtent (boven 1989) stond nog op het strand en de verzanding en verkweldering (wadvorming) was nog niet tot hier gevorderd. Er zijn niet veel schilderijen met mensen erop gevonden: deze twee en die van de "Ambachtelijk dag 1989" (zie nr.25). Tot nu toe dan.  

88 Gezicht op Hollum en de Mieden

Gezicht op Hollum en de Mieden (88)
(van achter de Kleiboer)
(1981)


Dit is het restant van een oude zee-slenk die na de bedijkingen en verkavelingen in het land overbleef. Net als de Skûtehon en net als enkele kleinere bij Nes en Buren. Het zijn fantastische ruige natuurgebiedjes en Herman legde ze allemaal vast. Hier is hij over het land van Jan Brouwer naar de zuidzijde gelopen en heeft daar aan de rand van de slenk zijn ezel neergezet.

Deze foto's maakte ik vorige week (de kleuren die namiddag waren echt zo) en zijn genomen vanaf het fietspad langs de dijksloot en hebben dus een iets "langer" perspectief.

Dit is één van de zeer weinige vroege jaren '80 schilderijen van Herman  die ik tot nu toe vond. Alle hulp er meer boven water te brengen wordt zéér op prijs gesteld. Alle foto's worden strikt vertrouwelijk opgenomen behandeld.  

87 Duinven

Duinven (87) 
(1984)


Nog een duinven en impressie van een zo te zien zonovergoten mooie dag.  

maandag 16 september 2013

86 Duinven Lange Duinen

Duinven Lange Duinen (86)
"Slenk"
(1993)


Een groot schilderij dat ondanks de titel "Slenk" dat Herman het meegaf mogelijk het duinven dat begin jaren '90 (?) in de Lange Duinen achter de Witte Reep werd gecreëerd laat zien. Het werd gegraven door Rijkswaterstaat om nieuwe, natte biotopen te creëren en de biodiversiteit te vergroten. Het duurde vele jaren voordat in dit schrale en kwetsbare gebied de natuurlijke vegetatie de menselijke bemoeienis weer deed vergeten. Op het schilderij uit 1993 is dat aan de oevers te zien duidelijk nog niet het geval. Op de foto hieronder wel.

Ik kwam het schilderij op het spoor omdat het te zien was op een foto in de Amelander van een (luxe) bungalow in Nes en ik toestemming kreeg (bedankt Tonny !) het te fotograferen De buitengewoon vriendelijke gasten hadden ook geen enkel bezwaar bij de uitleg die ik ze erbij gaf.

De van het Internet geleende foto is van Henk van Diemen en zou zomaar van de zelfde lokatie kunnen zijn (ook bedankt Henk). 

85 Gezicht op de Vuurtoren vanaf de Witte Reep

de Vuurtoren vanaf de Witte Reep (85)

(Bloeiende heide) 

(1983)


Opvallend door het zachte kleurgebruik is dit prachtige Amelandse landschap met de vuurtoren in het midden. Gezien en vastgelegd vanaf de Lange Duinen achter de Witte Reep in 1983 waar Herman en Mariëlle die jaren te gast waren. 


Je zou de foto die ik er dit jaar maakte er zo links naast kunnen plakken om het het panorama naadloos aan te vullen en te vergroten. Let wel: er zit 30 jaar tijdsverschil tussen ! 

5 jaar later was Herman hier weer, in 1988 (zie nr. 34), toen de vuurtoren was ingepakt en  weer 7 jaar later nog een keer. 

In 1995 (zie nr. 30). Zo langzamerhand denk ik dat ik ga ik begrijpen waar en waarom Herman terugkeerde naar zijn favoriete plekjes (zie nr.30). Zeer waarschijnlijk komen er nog wel meer schilderijen boven water nu binnenkort er meer ruchtbaarheid aan mijn initiatief om Herman wat eer te betonen zal worden gegeven. Beter laat dan nooit !

Wim Velt was here too ! Van Wim Velt kwam ik ook veel Amelandse schilderijen tegen op mijn zoektochten naar Buijtenhuisen. Ook mooi, zoals deze uit 1994 ! 

84 Wildernis achter de Witte Reep

Wildernis achter de Witte Reep (84)
(1996)


Jaap Hofker uit Nes, wist te vertellen dat Herman in 1996 in korte tijd 4 schilderijen in de Wildernis achter de Witte Reep maakte die bij elkaar hoorden. Dit is duidelijk de derde. Zie de nrs. 28 en 29 of volg het label "Wildernis" onder aan deze posting. Nu de 4e nog ! (Mogelijk is dat nr. 41 maar dan moet de informatie die ik ontving omtrent dit schilderij worden herzien). 


Mogelijk het vierde schilderij ? (Zie nr. 41)

Het label 1996 volgend is er nog maar één ander schilderij uit dat jaar gevonden, de bloeiende krentenbomen boven de natuurcaming aan het Westerpad (nr. 64)


Alle hulp (tips, aanwijzingen etc....) meer schilderijen te vinden in verband met het maken van een boek over Hermans Amelandse schilderijen wordt zeer op prijs gesteld !

83 Hollum vanaf de Skûtehon


Gezicht op Hollum van af de Skûtehon (83)

(Boerderijen langs de Pietje Miedeweg)

(1989)Vergelijk de Skûtehon schilderijen eens die Herman door de jaren heen vanaf dit prachtige plekje maakte. Door het label onder aan deze posting te gebruiken selecteer je ze. Aan de verschillende jaartallen is te zien dat hij er tussen 1979 en 1989 elk jaar terug kwam en ze dus niet in serie maakte. Dit schilderij hangt nog steeds maar twee huizen bij Hermans voormalige huis en atelier vandaan en valt op door zijn zachte kleuren. 

82 Lange Duinen

Lange Duinen (82)
"grijs weer"
(1977 ?)


Zowel de locatie als de titel als het jaartal zijn onzeker. Het is een klein schilderijtje en het jaartal is niet te ontcijferen. Het zou een jeugdzonde (vroeg Amelands werkje) kunnen zijn maar evengoed in de jaren '90 kunnen zijn geschilderd. Het is één van mijn absolute favorieten, wellicht kan ik het nog eens overnemen. Er stond tot in de jaren '90 een eenzaam en door de Westenwind gekweld boompje midden in de vlakte van de Lange Duinen. Jaren heeft er een paartje valken in gebroed. Het boompje is al lang geleden bezweken.  
De foto is vanaf de badweg (na het vliegveld) naar de Lange Duinen. Waar eens de takkenbossen in grote hoeveelheden werden opgeslagen voor het duinonderhoud. 

81 Avondlucht strand bij Ballum

Avondlucht, strand bij Ballum (81)
(1987)


Wegens succes: nog een avondstemming op het strand bij Ballum. Vergelijk ook deze (nr.71) uit 1991.

En een foto van Tom Wouters uit dezelfde tijd. 

80 Finnegatpad

Finnegatpad (80)
(1997)


HERMANS ALLERLAATSTE !

Op de dag van hun vertrek naar Ierland leverde Herman nog schilderijen af. Hier zijn de vingerafdrukken van de overdracht in de nog natte verf te zien. Zie ook het schilderij nr.52 ! Ze hangen op verschillende adressen echter nog geen 100 meter van elkaar en van Hermans huis en atelier aan de Westerlaan verwijderd. Dit schilderij vertoont grote gelijkenis met het vorige (nr.79) Ik vermoed  echter dat hij dat hij aan de hand van foto's een tweede schilderij heeft gemaakt. Maar als je de helmgraspollen vergelijkt zou hij er best naar toe geweest kunnen zijn. We kunnen het hem niet meer vragen helaas. 


79 Finnetgatpad

Finnegatpad, strandovergang (79)
(1993)


Het is altijd leuk om een oude bekende terug te vinden. Dit schilderij van de strandovergang aan het einde van het Finnegatpad gebruikten Herman en Mariëlle om hun wensen per kaart mee te versturen. Het kaartje werd onder nr. 19 beschreven. Het echte schilderij vond ik in Hollum. Het verhuist spoedig naar de vaste wal maar het Skûtehon schilderij (nr.78), van dezelfde eigenaar blijft op het eiland. 
Hier dezelfde overgang 20 jaar later. De nieuwe en unieke strandkwelder is er inmiddels sterk ontwikkeld. 

De foto's vond ik op het Internet maar kon de makers niet achterhalen. Ik neem aan dat er geen bezwaar tegen hergebruik is.