vrijdag 1 november 2013

126 Oerdduin

Oerdduin (126)
(1982)


Hoogwater op het Oerd, de zoute kwelder. Vanaf de voet van het Oerdduin. De vaste wal met de scheve toren van Holwerd is aan de horizon te zien. 


125 Strand

Strand (125)
(1981)


Een strandgezicht in prachtig turkooizen licht. 


Dezelfde kleur kwam ik tegen op deze Iphone hoes (rond de 35€, dat wel). 

  

124 Nes, de oude Eendenkooi

De oude Eendenkooi, Nes (124)
(1981)


De oude en vervallen Eendenkooi in de Zwanewaterduinen in 1981. Herman had zo rond deze tijd, begin jaren '80 zijn eigen stijl ontwikkeld en verfijnt. Ik vond recent een groot aantal grote schilderijen terug uit de periode dat Herman in Minnertsga woonde maar de hele zomer op Ameland schilderde. Allemaal in het formaat 100 x 120cm. of 90 x 110cm. Ze zijn, tot ze hier nu te zijn, 30 jaar lang uit het zicht van Ameland geweest.


Deze "Eendenkooi, Nes" uit 1982 is in tegenstelling tot de bovenste wel op Ameland gebleven. Er volgen binnenkort nog enkele schilderijen van de oude Nesser Kooi (uit 1979 en 1980). Vreemd genoeg heb ik nog geen enkel schilderij van de Oerd Kooi gevonden. 

123 Oerd

Het Oerd (123)
(1981)


Veel van deze schilderijen in groot vierkant (110 x 90) werden destijds niet particulier verkocht en werden ingeleverd en opgeslagen bij Gemeentelijke instanties voor de BKR, als zgn. "contraprestatie". In ruil voor de financiële ondersteuning (uitkering) die kunstenaars toen kregen. 

zondag 27 oktober 2013

122 Bar Amigo Nes Ameland

Rixt van Doniastraat 3
Nes Ameland (122)
(1979)


Er kom niet zoveel schilderijen met gebouwen van Herman tegen maar dit was wel een hele leuke vondst. Het is de Rixt van Doniastraat nr.3, een Rijksmonument (1741), zoals meerdere panden in deze karakteristieke straat. Ik ben  direct na het fotograferen van het schilderij deze foto terplekke gaan maken. Het was toen, in 1979, de Bar Amigo van Gerard Kappenburg, een destijds bekend trefpunt van een inmiddels bijna verdwenen generatie Amelanders. Nu is "het Commandeurtje" met op het uithangbord "Wad'n Produkten" er gevestigd. 

En ik vond deze foto's uit 1964 toen het Rijk alle Rijksmonumenten  op Ameland inventariseerde: Rixt van Doniastraat nr. 3 en nr. 5. Nr.1 is de slijterij van de Jong (Gall en Gall). 

Ik plukte deze fijne foto met regenboog van het Internet maar weet niet wie hem heeft gemaakt. Als ik het verneem plaats ik de naam er bij.   


En vooruit daarom ook nr. 4  er tegenover er ook maar bij. Eveneens uit de 1964 inventaris. Met de achterkant van het oude Gemeentehuis waarvan het dak net voor deze zomer is vernieuwd. 

zaterdag 26 oktober 2013

121 Hollum, de Witte Reep en de Lange Duinen

Hollum (121)
Hollum en de Witte Reep  gezien vanaf de Lange duinen.
(1983)Nog een groot (100 x 120 cm.) gezicht op Hollum vanuit de Lange Duinen van achter de boerderijen van de Witte Reep. Hermans favoriete stekje. 2 seizoenen eerder was hij er ook (zie nr. 120). Herman en Mariëlle bivakeerden in deze jaren 'zomers op de Witte Reep bij de familie Hofker. De aangelegde boomwal om de boerderijen onttrekt deze 30 jaar later bijna geheel aan het zicht.


Deze schilderijen zijn na al die tijd nog steeds bij elkaar overigens en ik vond ze naar aanleiding van de aandacht en publicatie in de Leeuwarder Courant j.l. september. 

maandag 14 oktober 2013

120 Hollum, de Witte Reep en de Lange Duinen

Hollum (120)
Hollum en de Witte Reep  gezien vanaf de Lange duinen.
(1981)


Voor dit grote doek verplaatste Herman zich ten opzichte van het vorige (119) over de heide wat naar het Oosten en draaide zich om naar het Westen. Nu zie je Hollum aan de horizon, en de witte Reep boerderijen achter de stuifdijk. Het is de min of meer de tegenhanger van de vorige. Ze bleven al die jaren met een flink aantal van de schilderijen die nu volgen bij elkaar. Dit is Ameland op zijn mooist en Herman op zijn best ! 

119 Ballum, de Witte Reep en de Lange duinen

de Witte Reep (119)
Ballum gezien vanaf de Lange Duinen 
(1981)


Ik had wat moeite met het plaatsen van het perspectief maar ik ben er vrij zeker van dat je hier beide boerderijen van de  Witte Reep ziet. Maar mogelijk is de boerderij in het midden Halfweg (Bob en Ankie Blokker) vanaf de Lange Duinen achter de stuifdijk ten Noorden van het Vliegveld. Ballum op de achtergrond. Het was Hermans lievelingsplek en ik vond een aantal grote schilderijen geschilderd tussen 1980-82, allemaal groot formaat en bij elkaar. Dit is één van mijn favoriete schilderijen tot nu toe ook door de warme kleuren van de bloeiende duinheide (kraai- en dopheide).  Maar er volgen binnenkort nog een paar schilderijen die (hier) kort na elkaar onstonden toen Herman op Ameland schilderde maar in nog Minnertsga woonde. 

vrijdag 11 oktober 2013

118 Herman zelf

Zelfportret (118)
(1979)


Nu we toch even in Minnertsga zijn aangeland en er bleven stilstaan, hierbij een zelfbeeld van Herman uit 1979. Als een jonge God. Tot vandaag vond ik  slechts een paar portretten die Herman voor (en van) vrienden schilderde maar ben wel dankbaar dat zulke persoonlijke herinneringen toch spontaan ter beschikking werden gesteld. Het wordt steeds leuker en het beeld wordt steeds completer. Met Uw hulp gaan we gewoon door. 
Hier Herman, op een foto, in 1987 toen hij net op Ameland was komen wonen. Heeft U foto's of weet U schilderijen: email me gerust.


Foreign owners of paintings or photographs are invited to email me. 

Bitte melden Sie sich mit Gemälde oder Foto's. 

  

117 aan de Hoarnestreek

aan de Hoarnestreek (117) 
 Minnertsga 
(1976)


Vanuit het keukenraam schilderde Herman (alweer bijna 40 jaar geleden !) het uitzicht uit het boerderijtje aan de Hoarnestreek. Het schilderij is nu in het bezit van de familie die er voorheen woonden en de afbeelding werd spontaan ter beschikking gesteld t.b.v. het projekt.

116 Friese Luchten

Friese Luchten (116)
(1982)


Even een kleine onderbreking van het laten zien van Hermans Ameland. Vanaf ongeveer midden jaren '70 tot hij in 1986 op het eiland kwam wonen woonde Herman met Mariëlla in een boerderijtje aan de Hoarnestreek boven  Minnertsga. 

Het grootste deel van het jaar werkte hij daar in het Bildt. Behalve opdrachten en vrij werk schilderde hij destijds ook voor de BKR. De Beeldende Kunst Regeling ("voor wat hoort wat" of contraprestatie) verbonden aan de (gemeentelijke) financiële ondersteuning die kunstenaars destijds kregen.

Veel van dat werk, er was hoegenaamd geen kwaliteits toets, verdween in gemeentelijke opslagplaatsen, depots kelders en zolders. In het beste geval  werden overheidsgebouwen er mee opgesierd. Maar bij het opheffen van de regeling of het fuseren van gemeentes werden zulke depots vaak opgeheven. Schilderijen werden verkocht, gedoneerd aan de regionale  Kunstuitleen, weggegeven en in sommige gevallen zelfs vernietigd.
  

Deze vier schilderijen, op te vatten als studies in het schilderen van luchten, bleef als serie "Friese Luchten" bewaard en zelf bij elkaar.  En, na een tip naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant, vond ik er nog meer. Ook prachtige schilderijen van vakanties in Ierland maar ook prachtig werk van Ameland: binnenkort ! 115 Minnertsga

Hoarnestreek, Minnertsga (115)
(1973)


Herman en Mariëlla streken in begin van de jaren '70 in Friesland neer. Ze kochten er een oud boerderijtje in Minnertsga aan de Hoarnestreek. Het ligt precies tussen de vuurtorenlichten van Hollum-Ameland en de Brandaris in het Bildt boven Franeker. Naast de zomers die voor een deel op Ameland werden doorgebracht schilderde Herman veel in het Bildt. Het artikel dat Asing Walthaus recentelijk weidde aan mijn project en zoektocht leverde een flink aantal nieuwe schilderijen op. Een aantal kwamen van mensen die Herman in deze periode van heel dichtbij hebben gekend. O.a dit schilderij van vermoedelijk de Hoarnestreek. Het  is het vroegste werk wat ik van Herman tot nu toe vond. 
Het is wel grappig de jonge Herman te vergelijken met enkele grote voorgangers die hem wellicht inspireerden tot het schilderen van de slingerende bomenrij. Claude Monet (1840-1925) maakte er hele series van (boven).  
Piet Mondriaan (1877-1944) overleed in het jaar dat Herman ter wereld kwam was ook gefascineerd door het speciale perspectief. En het licht natuurlijk.

donderdag 10 oktober 2013

114 Strand

Strand (114)
(1990)


Nog een strandgezicht, waarschijnlijk bij Ballum. Ik zal ze straks eens bij elkaar zetten. Door de labels bij elke posting te gebruiken kun je ze ook selecteren.

113 Vlakte van Polet

Vlakte van Polet en Cobuspad (113)
(1981)


Het duingebied tussen het dorp Nes en het Nesserbos wordt wel de Vlakte van Polet genoemd. Het ziet er 30 jaar later nogal anders uit. Er zijn veel bomen en struiken opgeschoten. Of dat de bedoeling is weet ik niet en ik weet ook niet waar de naam vandaan komt. Wie het weet mag het zeggen.
Het pad erdoorheen dat begint bij het hekje, nog net op het schilderij zichtbaar, aan het einde van de duintjes aan het eind van het pad langs de Visschershut heet Cobuspad naar Cobus Former (1907-1988) die er vroeger werkte. De sloten in het gebied voeren naar de KatteplasLees hier over het Cobuspad


Ik kwam ook de naam Fostahuis tegen voor dit gebied, een verwijzing voor de oude benaming Fosta voor Ameland in heidense, pré-Christelijke, tijden. Lees hier* over de verering van de Godin Foste. woensdag 9 oktober 2013

112 Hollumer Trap

de Hollumer Trap (112)
(1978)


Het zandpad naar de Hollumer Trap is nu geasfalteerd en onderdeel van een heerlijke fietsverbinding tussen Ballum en Hollum: het Galgepad want hier stond naast een molen de galg van het Gerecht Ameland. 

De boerderij de Hollumer Trap, een polderboerderij langs de Pietje Miedeweg van na de verkaveling, is nu een groeps-vakantieverblijf en 35 jaar nadat Herman er stond is er rond de boerderij een bos opgegroeid dat het zicht op Hollum grotendeels ontneemt. Opkomende regen uit het Zuid-Westen. 

Een paar jaar later, in 1985, schilderde Herman Ballum in opdracht van de Rabobank vanaf het zelfde stukje oude stuifdijk.
  

111 Oerd

Slenk op het Oerd (111)
(1976) 


Het vinden van dit leuke schilderij (60x50) tesamen met het volgende met dezelfde afmetingen en uit het zelfde jaar 1976 was één van de leukste verrassingen van de zoektocht naar Hermans Ameland to nu toe. Er is sowieso nog (te) weinig vroeg en vroeger werk van Ameland terug gevonden. 

De slenken, schorren en zeealsem op het Neerlands Reid.

110 Hollum vanaf de Fenneweg

Hollum vanaf de Fenneweg (110)
(1992)


Op verzoek van één van de bevoorrechte families die hier aan de bosrand in Hollum een vakantie woning bezitten schilderde Herman dit panorama Hollum. 20 jaar later is de horizon grotendeels ongewijzigd. Er werden wat nieuwe schaapsonderkomens gerealiseerd (rechts net buiten de afbeelding) en in het silhouet tussen kerk en de roodbakstenen, jaren 40-50 huizen aan de Badweg drong zich recentleijk een imponerende nieuwbouw villa. Een mooi huis maar op een onbegrijpelijke lokatie. Voor een niet Amelander dan. 


De foto's werden me voor mijn project welwillend ter beschikking gesteld. Nog leuker is dat we Herman er met het schilderij aan het werk zien op bijgaande foto. Zo herinner ik me meer van onze ontmoetingen. Ook de Zwitserse geitenleren Swiss Army Backpack waar hij zo trots op was en waar hij zijn kwasten in vervoerde ligt naast hem in verschroeide het gras. Zou het Augustus zijn ? 

We zijn inmiddels bij Ameland schilderij 110 aanbeland. Ik heb er nog een stuk of 20 "in voorraad", inclusief de nog toegezegde maar niet ontvangen. Dus reageer alstublieft op mijn oproep. Zelfs in Ierland wordt momenteel meegewerkt aan het zoeken en fotograferen van Hermans werk. Er moeten er nog vele zijn te vinden. Ook foto's als deze zijn van harte welkom natuurlijk.      

109 Westerpad

Bloeiende Vlieren (109)
Westerpad-Nes
(1988)


Niet zo vaak gebruikte Herman dit kleine bijna vierkante formaat (45x50). Maar een charmant schilderijtje is het wel geworden. Van een zeer herkenbaar stukje Ameland. Als je van wandelen houdt tenminste.  

108 Zoute Weide

Zoute weide onder Buren (108)
(1984)


Het moet een lange droge zomer geweest zijn in 1984 aan dit "bruine" schilderij te zien. Het werd destijds persoonlijk uitgezocht en aangekocht bij Herman en Mariëlla thuis in Minnertsga nadat de eigenaresse en Ameland veteraan een cadeau bij het afscheid van haar carrière werd aangeboden. Kunsthandel van Hulsen in Leeuwarden verwees haar destijds omdat het schilderij van eerste keuze, in de Gallerie reeds was verkocht. Herman en Mariëlla leverden het persoonlijk bij haar af en later, toen Herman kennelijk ook het lijstenmaken als tweede tak had ontdekt, werd het door hem ter plekke ingelijst.

zondag 6 oktober 2013

107 Nes vanuit de Vleijen

Nes (107)
 gezien vanuit de Vleijen 
(1985)


Slechts enkele dagen na elkaar vond ik deze beide Nes panorama's. Op dit schilderij werd ik ook n.a.v. het artikel in de Leeuwarder Courant met een telefoontje attent gemaakt door de eigenaar bij wie het in het vakantiehuis hangt. Het werd "in opdracht" vervaardigd. In hetzelfde jaar kreeg Herman ook de opdracht om de 4 dorpen te schilderen van de Rabobank (nrs. 21 t/m 24). Hij woonde toen nog in Minnertsga en het jaar erop verhuisde hij naar Hollum. 

Nr. 106, ook een opdracht.

(Zie ook nr.5 en bij nr.106 of volg het label "de Vleijen")

106 Gezicht op Nes

Nes (106)
gezien vanuit de Vleijen
(1985)


Een schilderij in opdracht gemaakt als geschenk en aandenken "bij vertrek uit functie". Herman keerde naar een bekende plek terug. Hij schilderde Nes vanuit de Vleijen, vóór de reconstructie en aanplant van het bos. Op een dag dat het niet zulk mooi weer was. Of juist wel ? De boerderij links van de kerk is het vakantie verblijf "Blier Herne", nu geheel opgenomen in het nieuwe bos. Het schilderij verhuisde mee naar de vaste wal en werd gevonden en mij toegestuurd dankzij het artikel in de Leeuwarder Courant. Een jaar eerder in 1984 schilderde Herman er het grote panorama dat nu in het bezit is van de Gemeente Ameland (zie bij nr.5). En zie ook het volgende schilderij (nr.107). Het zou me niet verbazen als er meer schilderijen vanuit dit perspectief zouden opduiken.  


vrijdag 4 oktober 2013

105 EngelsmanduinEngelsmanduin (105)
herfst: (1993)


Een klein stukje lager en een jaar later. De de horizon is duidelijk verschoven, nu is nog net één duindoorgang te zien t.o.v. nr. 104 (hier beneden). Zelfde struiken en bomen maar vol bessen dit keer.  


Het schilderij (het bovenste) is waarschijnlijk een jaar later in 1994 mee geweest naar een tentoonstelling in Duitsland. Dat verklaart de sticker achterop in het Duits. Herman exposeerde er in de Volksbank in Borken (BRD). Het zal er onverkocht gebleven zijn want later werd het op Ameland aangeschaft.

Herman: "Je kunt beter één schilderij verkopen voor 1500 gulden dan 3 voor 500". 

104 Engelsmanduin

Engelsmanduin (104)
(1992)


Gezicht naar de Noordzee vanaf het Engelsmanduin bij Hollum. De beide doorgangen in de duinenrij zijn goed te zien. Wel héél toevallig vond ik deze twee schilderijen (zie ook de volgende nr.105) binnen een paar dagen van elkaar. Deze nabij Sneek, de eigenaar een verstokte Amelandganger, en de volgende (nr.105) was in thuis in Ballum op Ameland.  

Deze is van een iets hoger standpunt als het volgende schilderij maar dezelfde groepen duindoorn, vlierbes en sleedoorn staan erop. Ik was er afgelopen week en nam deze foto van het zelfde punt maar dan 180gr. gedraaid, richting vaste wal. Tegen de zon in op gelijke hoogte met de boomtoppen van het dorp en de kerktoren. In de telestand en daarna in Photoshop een beetje aan de knoppen gedraaid. Eigenlijk alleen het licht kunstmatig wat dichtgedraaid. 

De vaste wal lijkt op loopafstand, de Wadddenzee was als een zilver glanzende schaal waarin het eiland leek te drijven.