vrijdag 11 oktober 2013

116 Friese Luchten

Friese Luchten (116)
(1982)


Even een kleine onderbreking van het laten zien van Hermans Ameland. Vanaf ongeveer midden jaren '70 tot hij in 1986 op het eiland kwam wonen woonde Herman met Mariëlla in een boerderijtje aan de Hoarnestreek boven  Minnertsga. 

Het grootste deel van het jaar werkte hij daar in het Bildt. Behalve opdrachten en vrij werk schilderde hij destijds ook voor de BKR. De Beeldende Kunst Regeling ("voor wat hoort wat" of contraprestatie) verbonden aan de (gemeentelijke) financiële ondersteuning die kunstenaars destijds kregen.

Veel van dat werk, er was hoegenaamd geen kwaliteits toets, verdween in gemeentelijke opslagplaatsen, depots kelders en zolders. In het beste geval  werden overheidsgebouwen er mee opgesierd. Maar bij het opheffen van de regeling of het fuseren van gemeentes werden zulke depots vaak opgeheven. Schilderijen werden verkocht, gedoneerd aan de regionale  Kunstuitleen, weggegeven en in sommige gevallen zelfs vernietigd.
  

Deze vier schilderijen, op te vatten als studies in het schilderen van luchten, bleef als serie "Friese Luchten" bewaard en zelf bij elkaar.  En, na een tip naar aanleiding van het artikel in de Leeuwarder Courant, vond ik er nog meer. Ook prachtige schilderijen van vakanties in Ierland maar ook prachtig werk van Ameland: binnenkort ! Geen opmerkingen:

Een reactie posten