donderdag 12 september 2013

74 Fugelpolle

Fugelpolle (74)
(1984)


Het tweede schilderij dat ik vond van het buitendijkse natuurgebied ten Zuiden van Hollum. Deze, de eerste, naar het Zuid-Oosten gezien en het fietspad langs de dijk was er nog niet. Deze kwelder was vroeger veel groter, de Hollumer boeren lieten er hun vee grazen. Na de verhoging tot Delta hoogte dus na dit schilderij bleef er een vogelreservaat over. Er broeden onnoemelijk veel kokmeeuwen en visdiefjes en sternen. In 2012 werd een poging gedaan om de afkalving van de Fugelpolle te keren.  

Hier in 1987 nog een keer (nr.9) naar het Westen gezien. (Dit prachtige, grote en inmiddels historische schilderij is overigens te koop! Bij serieuze belangstelling graag een berichtje).


Alle hulp, aanmeldingen, en tips over mogelijke locaties van nog niet vermelde schilderijen van Herman zijn van harte welkom. Dit alles in verband met de voorgenomen publicatie van een boek over de Amelandse schilderijen van Herman. 

gerbrandcaspers@icloud.com

tel: 0515-426766
tel: 06-51001542 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten