donderdag 27 juni 2013

9 Fugelpôlle

 Fugelpôlle (9)
(1987)


De situatie is er na de dijkverzwaringen nogal gewijzigd: asfalt, fietspad, strak en een stuk hoger. Veiligheid heeft zijn prijs. De kwelder was vergeleken met nu vroeger veel groter. Onlangs (2012) is er een poging gedaan het tij letterlijk te keren en het restant te beschermen. Ook om de grote kolonies kokmeeuwen, sterns en visdiefjes te gerieven.

Waar Herman toen stond is ook het vertrekpunt van de excursies op het wad. Ik haalde er vroeger de pieren om te vissen, en trof hier toen vaak Janke (en kocht ze dan, ze was beresterk).

Het grote en prachtige schilderij is door omstandigheden ter overname, evenals de volgende twee (binnenkort, ik moet ook slapen). Ik heb iedere eigenaar die medewerking verleende verzekerd van anonimiteit. Tenzij op vermelding prijs wordt gesteld. Dat leek me wel zo zuiver. Ik kan en zal hooguit geinteresseerden met elkaar in contact brengen.  Geld om ze zelf te kopen heb ik helaas niet, wat niet wil zeggen dat ik er toch niet mijn oog even op heb laten vallen natuurlijk. Het email adres vind je in de contact knop boven. 

Ik heb niet alle huidige situatie foto's zelf gemaakt. De af en toe geleende foto's van het Internet worden echter te goeder trouw gebruikt. Zonder enig commercieel oogmerk. Bij bezwaren (graag kenbaar maken) volgt vanzelfsprekend verwijdering. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten