donderdag 4 juli 2013

16 Skûtehon

Skûtehon (16)
(1984)

Een fris (voorjaar of vroege zomer) 1984 gezicht over de Lange Sloot/Skûtehon, naar het Noord-Oosten. Ik zie een paar verschillende spellingen (Skutehôn, Herman schreef zelf Schûtehon) en accenten. Deze plek wordt door velen aangeduid als de Skûtehon, terwijl het Skûtegat (een diepe slenk) verder naar Hollum en op het wad is gelegen. De lange Sloot is een overblijfsel van een reeds lang geleden verzand slenk. Het hoogwater kwam vroeger soms tot benoorden het dorp, "de klompen spoelden soms voor de deur weg", vertelde Barend Nobel Sr. me eens.   
Het Schuitegat was de plek waar vroeger de schuiten bij hoog water zo dicht mogelijk onder het eiland voeren en al naar gelang het getij met paard en wagen konden worden beladen of gelost. Na de bedijking vond dat in de Ballumerbocht plaats 
In de Ballumer Mieden werden na de verkavelingen 7 boerderijen gebouwd.  Vanuit Hermans standpunt zie je er 4. Ze zijn van het zelfde type als de 8 in de Hollumer Mieden plus de 2 van de Witte Reep. Boerderij Halfweg en de Grieboerderij hoorden daar niet bij. Een aantal daar van staan op het schilderij wat reeds eerder werd getoond hier (link). 
Grote delen van deze twee weidegebieden (Mieden)  zijn meer recent en geleidelijk voor de weidevogels gereserveerd. Het is er een paradijs. Het "golft" er in juni van de jonge Grutto's, Tureluurs, Scholeksters (ik heb er dit jaar veel meer dan voorgaande jaren gezien gelukkig en Kievieten. Alle stekpaaltjes langs bloemrijke weilanden lijken wel bezet.   
De voorste boerderij (links), is die van de familie Nagtegaal25 jaar na het ontstaan van het schilderij zijn de boomwallen hoger dan de daken van de schuren. Destijds woonden en boerden er Jan(†) en zijn zonen. Jan Nagtegaal was ook de voorzitter van de Ballumer Ambachtelijke dag (foto 2006) die van start ging in 1986 en dit jaar, voor de 27ste, keer op 25 juli wordt gehouden. Zie ook hier (link).
Dit was ook een favoriete stek van Herman, inmiddels heb ik een aantal schilderijen ontdekt. Hij kwam er telkens terug en schilderde het uitzicht in alle richtingen. Door het label "Skutehon" kun je ze oproepen (maar ik ben nog niet helemaal bij met uploaden van alle nieuw gevonden schilderijen).

Ik liet dit plaatje al eerder zien. Deze locatie werd ook gebruikt met het logo door de Waddenvereniging. Gezien naar het Noorden, Ballum aan de horizon. 

Dit schilderij is evenals de twee vorige en de volgende in het bezit van de Gemeente Ameland.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten